Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč bylo založeno v roce 1957 pod názvem Jednotné zemědělské družstvo v Sokolči.

Usnesením členské schůze v r.1975 se sloučily s tímto družstvem Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" v Ratenicích a Jednotné zemědělské družstvo "Třetí pětiletka" v Pňově. Sloučené družstvo dostalo název Jednotné zemědělské družstvo „Nový život“ Sokoleč.

V roce 1992 se na základě transformačního projektu přeměnilo s poměrně širokou členskou základnou a se zaběhlou rostlinnou a živočišnou výrobou na dnešní Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč.

V roce 1999 založilo dceřinou akciovou společnost. Vzniklá akciová společnost  A G R O  SOKOLEČ, a.s.(www.agrosok.cz), uzavřela se stávajícími vlastníky nájemní smlouvy na obhospodařované pozemky a družstvo si ke svému hospodaření ponechalo pouze cca 50 ha pronajaté půdy a svou činnost zaměřilo na rostlinnou zemědělskou prvovýrobu, kterou zajišťuje dodavatelsky.Nový život Sokoleč